📱
Nove:

SudokuClassic

SudokuClassic SACUVAJ svoj mozak u formi uz Sudoku! Popuni polja 9x9 sa brojevim. 3x3 poja mogu sadrzati brojeve od 1-9. Izaberi tezinu igre koja ti najvise odgovara i napregni mozdane vijuge - zdravo je i dobro za tvoj mozak!