📱
Nove:

ShadowFactory

ShadowFactory 29-og septembra 2211 dva od pet nuklearnih reaktora su eksplodirala! Idi hitno u inspekciju i ispitaj stepen radijacije. STRELICE = upravljanje, X = skakanje, S = zvuk.