📱

"You can play these online games on most Android, HarmonyOS, Windows Phone and Apple iOS gadgets. Play on smartphone, tablet, laptop, desktop or smart television. Have fun and share this website with friends!"
Nove:

Mercury Kapi

Mercury Kapi Skupljajte manje ili iste kapi, da preživite kao najveća kap na ekranu. Izbegavajte veće kapi od vas. Koristite MIŠ za upravljanje. 20 KB