📱

Kaleidoskop

Kaleidoskop Kaleidoskop je opticka naprava u obliku cevi, sa tri ili vise ravnih ogledala koja su stavljena pod pogodnim uglovima tako da se predmeti, obicno komadi raznobojnog stakla, ogledaju u mnogo simetricnih figura. Ogledala su namestena tako da mala promena polozaja stakla daje razne zanimljive simetricne slike u vise boja.