📱
Nove:

DropSum

DropSum Slazi brojeve tako da zbir bude 9! Kontrole: MIS, STRELICE = rotacija.