📱
Nove:

Dupligon

Dupligon Na desnoj strani table nacrtaj isti oblik koji ti se prikaze na levoj strani! Oblik i pozicija nisu vazni, samo se uglovi ocenjuju.